Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie
Krzysztof Kokoszko
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Kokoszko Kancelaria

Komornicza w Warszawie ul. Terespolska 2 lok 32 03-813 Warszawa (vis a vis Sądu).


Szanowni Interesanci

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Kokoszko z uwagi na prewencję dotyczącą pandemii COVID-19 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz w trosce o zdrowie Państwa, pracowników i mieszkańców budynku, uprzejmie informuje, że z kancelarią komornika należy się kontaktować jedynie drogą e-mailową, telefoniczną bądź za pomocą korespondencji listowej (Poczta Polska). Interesanci bezpośrednio w kancelarii nie będą przyjmowani do odwołania.
Przyjęcia interesantów tylko w sprawach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mailowym.

e-mail: warszawa.kokoszko@komornik.pl
telefon: 22 4034834

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy komornika podany w każdym piśmie (oraz poniżej) podając imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy.

Inspektor Ochrony Danych: Roman Kwieciński, e-mail: iod.warszawa.030@komornik.pl     


UWAGA! OD 01.01.2019r. NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

                                          BGŻ BNP PARIBAS  10 1600 1462 1823 2279 7000 0003