Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie
Krzysztof Kokoszko
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Kokoszko Kancelaria

Komornicza w Warszawie ul. Terespolska 2 lok 32 03-813 Warszawa (vis a vis Sądu).

Inspektor Ochrony Danych: Roman Kwieciński, e-mail: iod.warszawa.030@komornik.pl     


UWAGA! OD 01.01.2019r. NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

                                          BGŻ BNP PARIBAS  10 1600 1462 1823 2279 7000 0003