Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie
Krzysztof Kokoszko
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof Kokoszko Kancelaria

Komornicza w Warszawie ul. Terespolska 2 lok 32 03-813 Warszawa (vis a vis Sądu).