Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie
Krzysztof Kokoszko