Notice (8): Undefined variable: description [APP/views/layouts/default.ctp, line 8]"/> Notice (8): Undefined variable: keywords [APP/views/layouts/default.ctp, line 9]"/>
Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie
Krzysztof Kokoszko
Notice (8): Undefined variable: sites [APP/views/layouts/default.ctp, line 30]
Warning (2): Invalid argument supplied for foreach() [APP/views/helpers/tree.php, line 20]

Missing Method in UploadsController

Error: The action 25.03.pdf is not defined in controller UploadsController

Error: Create UploadsController::25.03.pdf() in file: app/controllers/uploads_controller.php.

<?php
class UploadsController extends AppController {

	var $name = 'Uploads';


	function 25.03.pdf() {

	}

}
?>

Notice: If you want to customize this error message, create app/views/errors/missing_action.ctp